12.jpg

V měsíci září se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

5.-7. 9. - 3 dny - Adaptační kurz prim a 1. ročníků, Jesenice - PA, PB, 1. A, 1. B

7. 9. - Den s tělocvikářem, Škodaland - KIB, TB - Mgr. Šedivá, Mgr. Provodová, Mgr. Šturmová, Mgr. Stoček

10. 9. - Nostrifikační zkoušky - Mgr. Vastl

10. 9. - 15.30 h - Třídní aktivy 1. ročníků a prim

11. 9. - Maturitní zkoušky - Mgr. Vastl

11. 9. - 8.-9. vyuč. h - Výstava 100py, Depo 2015, Plzeň - Seminář MD (OKA, OKB, 4. ročník) - Mgr. Boříková

16. – 23. 9. - Exkurze Anglie - SXA, SXB + výběr žáků - Mgr. Čermáková, Mgr. Babčaníková, Mgr. Korčáková, Mgr. Puda

18. 9. - 4.-5. vyuč. h - Plzeň za 1. republiky (procházka s výkladem), Centrum města Plzně - KAA - Mgr. Boříková

19.-21. 9. - Exkurze Liberecko - výběr žáků sekund - kvart - Mgr. Nováková, Mgr. Benešová, Mgr. Majerová

19.-21. 9. - Školení zkoušejících DSD, MG 304, 305, 307, 308, 313 - Mgr. Skočný, Mgr. Wagnerová, Mgr. Fleischerová

24. 9. - 6. vyuč. h - Evropský den jazyků Galerie Evropského domu, SVK PK, Plzeň - SB - Mgr. Boříková, Mgr. Eretová

24. 9. - 5. vyuč. h - Evropský den jazyků – Europe direct, SVK PK - 2. B - Mgr. Eretová, Mgr. Vachovcová

24.-27. 9. - Výměnný pobyt - Straubing, Plzeň - výběr žáků sekund (tercií) - Mgr. Puda