11.jpg

Dne 14. 6. 2018 podnikla naše třída 2. A výlet do Plas. Nejprve jsme navštívili areál Fantasy golfu a Zoologické zahrady, který je koncipován jako cesta kolem světa. Prošli jsme devíti zeměmi všech světových kontinentů, včetně Japonska a Mexika, ocitli jsme se ve starověkém Řecku, Karibiku, na Divokém západě, ale také v pravěké Dinosaurii, či v pohádkové Transylvánii s hradem hraběte Drákuly.

Všechna tato místa byla proložena jamkami a mnohdy kreativně vytvořenými dráhami, včetně stanoviště přímo na vrcholu sopky z třetihor. U vchodu do areálu jsme dostali tužky a kartičky, kam jsme si mohli zapisovat průběžné skóre našich golfových výkonů. Dokonalou atmosféru podtrhávala hudba, charakterizující určitou část země, typické rostliny a výběhy se zvířaty, které utvářely reálný obraz jednotlivých míst. Zaujal nás bílý lev, který majestátně odpočíval pod stromem i lemur Eddie, který s námi horlivě komunikoval.

Po absolvování cesty napříč časem i kontinenty, jsme se s nadšením z nově získaných zážitků přesunuli na druhou zastávku našeho čtvrtečního výletu. Přes řeku Střelu jsme pokračovali do nedalekého Národního technického muzea zde v Plasích.

Celé muzeum s expozicí Stavitelství mapuje problematiku historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Přivítala nás zde milá paní průvodkyně, která pro nás měla připravenou soutěž. Ta se skládala z otázek, na které jsme během celé prohlídky hledali odpovědi.

Měli jsme možnost se seznámit s tradičními řemesly, základními konstrukčními principy i příslušnou technickou výbavou budov. Po ukončení prohlídky a rozdání cen jsme se v čele s paní učitelkou Novákovou a paní učitelkou Benešovou odebrali na vlak směr Plzeň Hlavní nádraží. Celou zpáteční cestu jsme byli pozitivně naladěni z nově nabytých vědomostí a společně prožitých chvil, které nám dlouho zůstanou v paměti.

Anna Nestlerová, 2. A