11.jpg

V pátek 4. května 2018 odpoledne se skupina budoucích vrcholných činovníků ČTK setkala na hlavním vlakovém nádraží, odkud se vydala do Starého Plzence. Úkol byl jasný - dojít na Radyni, neztratit se a celou cestu zaznamenávat do nepříliš podrobné mapy. Po několika odbočkách, průchodech zpola zarostlými a na první pohled nepoužívanými cestami jsme zjistili, že zeměměřičství nebude naším oborem.

 

Nicméně hlavního cíle jsme (spíše dílem náhody než orientačního smyslu) dosáhli a v naději upřeli své zraky k občerstvení. To bylo vskutku „hradní“ - svým sortimentem připomínalo dobu hladomoru v českých zemích ke konci 13. století. Nicméně ani to nezkalilo naši radost z dosažení cíle, kde jsme si mohli odpočinout, odevzdat vzorky dřevin, odpovědět na nezodpověditelné otázky a zároveň změřit síly fyzické. Během závodu padla tma a po krátkém rozchodu jsme se vydali na cestu zpět. Černic jsme dosáhli beze ztrát na životech i majetku, a tak lze považovat celý výlet za úspěšnou akci, kterou by bylo záhodno někdy zopakovat.

Anete Dohnalová, Tereza Skořepová