Dne 4. 5. 2018 naše třída sekunda A podnikla celodenní exkurzi do botanické zahrady a skleníku Fata Morgana v Praze. Tropický skleník je rozdělen do tří částí - suchomilná vegetace suchých tropů a subtropů, nížinný deštný les vlhkých tropů a chlazená část skleníku, která nám přibližuje drsné prostředí vysokých hor.

Když jsme do prostorného skleníku vešli, na první pohled nás zaujaly tropické rostliny. K tomu nás pohltilo náhlé horko. Paní průvodkyně nás seznámila s tamní tropickou přírodou a provedla první částí skleníku. Ta pro nás nebyla zdaleka tak záživná jako část druhá - v ní už se volně pohybovaly desítky motýlů. Se zaujetím jsme je všichni pozorovali, jak sají nektar z rostlin nebo odpočívají na vysluněných listech a obdivovali jejich pestrobarevná křídla. Také jsme si prohlédli několik zajímavých ryb, např. střikouna lapavého, který si obstarává potravu tak, že přiláká hmyz na žluté okraje očí a z dostatečné vzdálenosti ho sestřelí vodou z tlamy. Sraženou a omráčenou oběť spolkne, popřípadě za ní vyskočí.

Dostali jsme i možnost pozorovat mimikry na motýlích křídlech. Například Caligo memnom, zástupce babočkovitých, má na svých křídlech dost uvěřitelnou kresbu oka dravce.

Po prohlídce celého skleníku jsme zamířili ke stánku s občerstvením, většině z nás už vyhládlo. Stihli jsme se projít po okolních zahradách a pak jsme se autobusem vrátili ke škole. Věřím, že nejen pro mě to byl příjemný pátek a jsem ráda, že jsme se díky našim skvělým učitelkám dozvěděli něco nového.

Tereza Temniaková, sekunda A