10.jpg

V měsíci dubnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

3. - 11. 4. - celé dny - DSD I. ústní část - výběr 82 žáků 3. A, 3. B, SXA, SXB, SPA, SPB - Mgr. Davídková, Mgr. Egrmajerová

4. 4. - 4. h - Literární kvíz - zájemci z řad vyššího gymnázia - Mgr. Tesař

4. 4. - 12.00-15.00 h - Pretesting - Cambridgské zkoušky, uč. 322, 323 - výběr žáků - Mgr. Čermáková

5. 4. - celý den - Prezentiáda - krajské kolo soutěže v prezentačních dovednostech, Gymnázium, Mikulášské nám. - vybraní žáci septimy B - Ing. Martínková

5. 4. - 1.-2. h - Kyberšikana I, uč. P16 - SA - Mgr. Kloudová

5. 4. - 3.-4. h - Bezpečnost v online prostředí II, uč. P16 - KAB - Mgr. Kloudová

5. 4. - 2.-3. h - Žena jako symbol života, uč. 221 - dívky 1. A, 1. B - Mgr. Drahokoupilová

5. 4. - 4. h - Čas proměn, uč. 221 - dívky SA, SB - Mgr. Kloudová

5. 4. - celý den - Dějepisná soutěž studentů gymnázií, Sušice - výběr žáků - Mgr. Mervartová

6. 4. - 2.-3. h - Bezpečnost v online prostředí II, uč. P16 - KAA - Mgr. Kloudová

6. 4. - 4.-6. h - Exkurze Techmania Plzeň - TA - Mgr. Benešová, Mgr. Drahokoupilová

9. 4. - 6.-9. h - Výukový program v ZOO, Plzeň - seminář Bi 3.r+SP - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Kloudová

10. 4. - 6.-7. h - Ilegální drogy, uč. P16 - 1. A - Mgr. Drahokoupilová

10. 4. - 3.-4. h - Chemická olympiáda B - školní kolo (teoretická část), uč. 127 - vybraní žáci SPB, KIA - Mgr. Machová, Mgr. Brichtová

11. 4. - od 11.40 h - Písemná maturitní zkouška z Čj - 4. ročníky, oktávy

11. 4. - 6.-7. h - Chemická olympiáda B - školní kolo (praktická část), uč. 127 - výběr žáků SPB, KIA - Mgr. Machová

12. 4. - od 8.00 h - Přijímací zkoušky - 9. ročníky

12.4. - celý den - Školení Jugend debattiert international pro vítěze z regionálních kol, Praha - Goethe-Institut - vybraní žáci SXA a SXB - Sofia Iliadis

13. 4. - od 8.00 h - Přijímací zkoušky - 5. ročníky

13.4. - celý den - Celostátní kvalifikace Jugend debattiert international, Praha - Goethe-Institut - vybraní žáci 1. a 2. ročníků - Sofia Iliadis, Mgr. Hrušková

16. 4. - od 8.00 h - Přijímací zkoušky - 9. ročníky

16. 4. - 3.-4. h - Kyberšikana I, uč. P16 - SB - Mgr. Kloudová

16. 4. - 5.-6. h - Kyberšikana II, uč. P16 - SA - Mgr. Kloudová

17. 4. - od 8.00 h - Přijímací zkoušky - 5. ročníky

17. 4. - celý den - Okresní kolo MO kategorie Z6-Z8, SOUE Plzeň - vybraní žáci PA, PB, SA, SB, TA, TB - Mgr. Benešová

18. 4. - Fotografování maturitních ročníků

19. 4. - celý den - Exkurze Plzeň - historické centrum - PB - Mgr. Hájková, Mgr. Pavlíček

19.-20. 4. - 2 dny - Komplexní exkurze Bi, Ch, Ze, Liberecko - KAA, KAB - Mgr. Horská, Mgr. Šedivá, Mgr. Holubová

23. 4. - 16.30 h - Třídní aktivy

24. 4. - celý den - Exkurze Mnichov - vybraní žáci 2. ročníky + sexty - Mgr. Štejrová, Mgr. Nováková, Mgr. Babčaníková

24. 4. - celý den - Exkurze Plzeň - historické centrum - PA - Mgr. Hájková, Mgr. Egrmajerová

25. 4. - 5.-6. h - Kyberšikana II, uč. P16 - SB - Mgr. Kloudová

26. 4. - 3.-4. h - Historické osmičky, Polanova síň, Plzeň - výběr žáků - PaedDr. Hirschová

26. 4. – 2.-3. h - Ilegální drogy, uč. P16 - 1. B - Mgr. Drahokoupilová

26. 4. - 4.-6. h - Výukový program ZOO, Plzeň - PA - Mgr. Kloudová, Mgr. Myslíková

26.-27. 4. - 2 dny - Prezentiáda - celostátní kolo soutěže v prezentačních dovednostech, Brno - vybraní žáci septimy B - Ing. Martínková

27. 4. - 3. h - Předávání závěrečných vysvědčení - 4. ročníky, oktávy

24. 4. - celý den - Hornické muzeum Příbram - TB - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Kloudová

25. 4. - večer - Divadelní představení „Čarodějky ze Salemu“, Praha - výběr žáků - PhDr. Popelová

30. 4. - celý den - Ředitelské volno - všichni žáci