14.jpg

Dne 22. 3. 2018 k nám na školu zavítali dva studenti MFF UK. V rámci interaktivního vystoupení předvedli našim studentům 3. ročníků a septim množství fyzikálních pokusů týkajících se našich smyslů a „smyslu pro elektřinu“. Naši studenti byli také aktivně zapojeni a mnoha pokusů se též sami zúčastnili. Jaké fyzikální kousky jsme tedy např. viděli? Mikroskopem jsme sledovali, jak vypadá kůže nebo čerstvě oholená tvář. Dokonce jsme mohli vidět i strup :-). Naučili jsme se rozsvítit zářivku „na dálku“. Zahráli jsme několik dětských písniček na plastové trubky. Vytvořili jsme krásnou pěnu na pivu. Pochopili jsme, jak je možné si lehnout na „fakýrské lůžko“. Už víme, jak funguje indukční deska. A na závěr jsme viděli lihovou raketu. Akce byla velmi povedená a už se těšíme opět za rok. Mgr. Petra Komprdová