14.jpg

V úterý 20. března 2018 jsme se za doprovodu našich milých paní učitelek Hruškové a Iliadis podívali do Prahy, konkrétně na Gymnázium Na Pražačce. Našim hlavním cílem bylo předvést náš um v německém jazyce. Už po několikáté se naše škola zúčastnila cizojazyčné debatní soutěže Jugend debattiert international pod záštitou organizace Goethe-Institut. Našimi „debatantkami“ se pro tento rok staly: Kateřina Soumarová ze sexty A, Tereza Skořepová ze sexty B a jejich náhradnice Nikola Uhle ze sexty A.

Ale nepředbíhejme. Pražské debatě nejprve předcházelo celodenní školení na našem gymnáziu, kde probíhala pečlivá příprava.
Hlavním debatním tématem pro 1. kolo soutěže se stalo „Sollen in Tschechien die Schüler ihre Schule selbst putzen?“. V den soutěže Kateřina a Tereza zazářily. Kateřina se umístila na krásném 3. místě a pokračuje do celorepublikové kvalifikace v Goethe-Institutu jako náhradnice.

Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Eliška Prudká, 2. A