14.jpg

V měsíci březnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

4.-10. 3. - celý týden - LVVZ kvint a 1. ročníéky, Rokytnice nad Jizerou - KIA, KIB, 1. A, 1. B - Mgr. Provodová

6. 3. - 7.-9. h - Rakouská knihovna Plzeň, filmové představení Sophie Scholl - Die letzten Tage - SPA - NA - Mgr. Egrmajerová

7. 3. - 1.-5. h - Školení k soutěži JDI, uč. 208 - vybraní žáci - Mgr. Hrušková, S. Iliadis

7. 3. - 9.30-11.40 hodin - Easy English Theatre, Velká Británie, představení One Day in London, KD Peklo Plzeň - 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, SXA, SXB, SPA, SPB - Mgr. Eretová

8. 3. - 13.00-14.00 hodin - Kuba - zeměpisný pořad, Beseda Plzeň - sekundy, 2. ročníky - Mgr. Kloudová

12. 3. - 2.-3. h, 4.-5. h - Svět energie, uč. P03 - SPA, 4. B, OKB, 3.A - Mgr. Koza

12. 3. - CTY Summer Program, USA - grant competition - vybraní žáci ze školního konkurzu - PhDr. Tolletová, Mgr. Komprdová

13. 3. - celý den - Písemná zkouška DSD I - 82 žáků SXA, SXB, 3. A, 3. B, SPA, SPB - Mgr. Egrmajerová

14. 3. - 17.30 h - Jarní pořad studentů MG, Masné krámy, Plzeň - vybraní žáci - Mgr. Řeháčková, pí Chaloupková, Mgr. Puda

13. 3. a 15. 3. - 1. - 7. h - Výuka s americkými studenty z Austinu, Texas, USA - v hodinách Aj - PhDr Tolletová, Zach Lewis

16. 3. - 1.-6. h - Hudební dílna a koncert s bavorským orchestrem, tělocvična MG - vybraní žáci - Mgr. Puda, pí Chaloupková

20. 3. - celý den - Soutěž JDI v Praze, Gymnázium Na Pražačce - vybraní žáci - Mgr. Hrušková, pí Iliadis

20. 3. - celý den - Štefánikova hvězdárna, Praha - 1. B - RNDr. Grohmannová, Mgr. Brichtová

22. 3. - 3.-4. h - Legální drogy, uč. P16 - KAA - Mgr. Kloudová

22. 3. - 3.-4. h - Legální drogy, uč. P03 - KAB - Mgr. Kloudová

22. 3. - 3.-6. h - Fyzika všemi smysly - 3. B, SPB, 3. A, SPA - Mgr. Komprdová

22. 3. - 14.00-16.00 hodin - Velikonoční pořad studentů pro Domov sv. Jiří - vybraní žáci - Mgr. Řeháčková

23. 3. - 6.-7. h - Bezpečnost v online prostředí I., uč. P16 - KAA - Mgr. Kloudová

23. 3. - celý den - Prezenční část krajského kola AO kat. CD, EF, GH - vybraní žáci PA, PB, SA, SB, TA, TB, KAA, KAB, KIA, KIB, 1. A, 1. B, SXA, SXB, 2. A, 2. B - Mgr. Nováková

23. 3. - celý den - Matematický náboj, Praha - vybraní žáci vyššího gymnázia - Mgr. Komprdová

23. 3. - 1.-2. h - DOD Povodí Vltavy, Plzeň - KAB - Mgr. Šedivá

28. 3. - 1.-2. h - Bezpečnost v online prostředí I., P16 - KAB - Mgr. Kloudová