12.jpg

Předposlední lednový den roku 2018 jsme na Masarykově gymnáziu věnovali odpolední soutěži v aerobiku. Soutěž to byla „masová“ a naše porota vybírala z opravdu kvalitní základny děvčat. Soutěžilo se jako obvykle ve dvou kolech, kdy první kolo bylo aerobikově taneční a druhé potom stepové. Z I. kategorie prim a sekund se na prvním místě umístila Adélka Hellmayerová ze sekundy B, na druhém místě se blýskla Veronika Ulčová z primy A a na třetí místo vystoupala Monika Pelcová ze sekundy A. V II. kategorii tercií a kvart na první místo dosáhla Anetka Vocásková z kvarty B, na druhém místě byla Natálka Kazecká z kvarty A a na třetím místě se se blýskla Daniela Karpíšková z tercie B. Děvčatům gratulujeme za individuální výkony i za body, které přinesly do celoroční školní sportovní soutěže. Celkové vyhodnocení soutěže a umístění ostatních dívek a chlapců naleznete na nástěnce TV.
Za celý TV tým Mgr. Laďka Šedivá