12.jpg

Kategorie I (primy – sekundy), 28. 11. 2017

1.    místo        Pelcová Monika (sekunda A)
2.    místo        Borkovcová Eliška (sekunda A)
3.    místo        Lukáš Martin (sekunda B)

zvláštní kategorie    Veličko Dominik (prima B)

Kategorie II (tercie – kvarty), 29. 11. 2017

1.    místo        Grossmann David (kvarta A)
2.    místo        Janů Veronika (kvarta A)
3.    místo         Holecová Daniela (tercie B) + Svoboda Martin (kvarta A)

zvláštní kategorie    Milovníková Bianka Maria (tercie A)

Kategorie III (kvinty – septimy, 1. – 3. ročníky), 23. 11. 2017

1.    místo        Brožová Marie (septima A)
2.    místo        Sadílková Hana (sexta A)
3.    místo        Školoudová Anna (sexta A)

zvláštní (jazyková) kategorie

1.    místo        Uhle Nicola (sexta A)
2.    místo        Soumarová Kateřina (sexta A)
3.    místo        Negerová Karin (kvinta A)

Srdečně blahopřejeme a děkujeme i ostatním soutěžícím za účast!!!

 Mgr. Martina Walterová