14.jpg

Keramický kroužek má na naší škole letitou tradici. Jsou v něm vždy studenti, kteří si zde realizují své nápady, při nichž jsou nuceni uplatňovat prostorovou představivost a kreativní myšlení. Setkávají se zde žáci různých ročníků, vznikají nové vztahy a navzájem se inspirují.

Také v letošním roce jsme získali dotaci z rozpočtu města Plzně - dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Náš projekt jsme nazvali „Duševní lázně v keramické dílně.“ Naše dílna je útočištěm pro ty, kdo chtějí volně tvořit a svou tvorbou přinášet radost sobě i druhým lidem.

Mgr. Jana Lindová