14.jpg

V měsíci listopadu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

1. 11. - celý den - NG - Impresionisté, Praha - SXB - Mgr. Mervartová, Mgr. Majerová

2. 11. - celý den - Exkurze Památník Pečkárna + Památník heydrichiády, Praha - OKB - Mgr. Walterová

6. 11. - 5.-6. h - Pilotní zkouška DSD II, uč. 304, 305 - 13 žáků (4. A, 4. B, OKA, OKB, SPA) - S. Iliadis, Mgr. Skočný

7. 11. - 6.-9. h - Spalovna Chotíkov - semináře Ch 3. roč. a septimy - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Machová

7. 11. - 8.-9. h - Understanding the EU (Eurocentrum Plzeň), uč. 114 - seminář AJ - PhDr. Tolletová

7. 11. - celý den - Exkurze - informace o možnostech studia na německých univerzitách, Deutsche Schule Prag, Praha - výběr žáků septimy a 3. ročníky - Mgr. Egrmajerová, Mgr. Davídková

8. 11. - 5.-6. h - Chemická olympiáda, kat. A, školní test, uč. 127 - výběr žáků - Mgr. Brichtová

8. 11. - 6.-7. h - Understanding the EU (Eurocentrum Plzeň), uč. 114 - seminář Aj - PhDr. Tolletová

9. 11. - 11.00-13.20 h - W. Shakespeare - Sen noci svatojánské, Nové divadlo, Plzeň - 1.-4. roč., sexty-oktávy, KIA - Mgr. Tesař

10. 11. - 4.-5. h - Zdravý životní styl, uč. P16 - SB - Mgr. Kloudová

10. 11. - 5.-6. h - Etologie - výukový program, ZOO Plzeň - TA - Mgr. Drahokoupilová, Mgr. Myslíková

13. 11. - 6.-9. h - Ptáci - výukový program, ZOO Plzeň - semináře biologie 3. roč. + septimy - Mgr. Kloudová, Mgr. Drahokoupilová

13. 11. - 16.30 h - Třídní aktivy

14. 11. - 3.-4. h - Zdravý životní styl, P16 - SA - Mgr. Kloudová

14. 11. - 1.-2. h - English Cup, uč. 317 - výběr žáků (od kvart výše) - Mgr. Čermáková

15. 11. - 1.-4. h - Biologická olympiáda, kategorie D, uč. 221, 223 - PA, PB, SB, SB - Mgr. Machová, Mgr. Korčáková

15. 11. - 8.-9. h - Školní kolo recitační soutěže - kvinty-oktávy - Mgr. Kuchtová

16. 11. - 1.-4. h - Jak se točí peníze, DEPO 2015 - SA - Mgr. Nováková, Mgr. Davídková

16. 11. - 1.-4. h - Jak se točí peníze, DEPO 2015 - SB - Mgr. Benešová, Mgr. Kloudová

16. 11. - celý den - Muzeum F. Kafky, Praha - OKA - PaedDr. Hirschová, Mgr. Hrušková

20. 11. - 3. vyuč. h - Beseda v rámci edukativního projektu ČNS IFPI, uč. 215 - KAA - Mgr. Puda

20. 11. - 4. vyuč. h - Beseda v rámci edukativního projektu ČNS IFP, uč. 215 - 3. B - Mgr. Řeháčková

21. 11. - 1. - 8. h - NG - komentovaná prohlídka, Praha - skupina Fj OKA - Mgr. Kuchtová

21. - 22. 11. - celý den - SŠ ve volejbalu, Plzeň - výběry hochů a dívek - Mgr. Provodová, Mgr. Pavlíček

23. 11. - 3.-4. h - Prevence šikany I., uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

24. 11. - 1.-6. h - Biologická olympiáda, kat. C, uč. 221, 223 - tercie, kvarty - Mgr. Šedivá, Mgr. Drahokoupilová

24. 11. - 4.-5. h - Prevence kouření, uč. 124 - TA - Mgr. Kloudová

27. 11. - 2.-3. h - Prevence kouření, uč. P03 - TB - Mgr. Kloudová

27. 11. - 5.-6. h - Prevence šikany I., uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

27. 11. - celý den - Krajské kolo soutěže v piškvorkách, Gymnázium Plzeň - 5 žáků - Mgr. Cón

30. 11. - 2.-5. h - Hrou proti AIDS, KD Šeříkova, Plzeň - 1. A, 1. B - Mgr. Drahokoupilová

30. 11. - 4.-7. h - Hrou proti AIDS, KD Šeříkova, Plzeň - KIA, KIB - Mgr. Kloudová

30. 11. - celý den - Muzeum komunismu, Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha - 4. A - Mgr. Skočný

2. polovina měsíce - Školní kolo konverzační soutěže v Nj, MG - primy-oktávy - vyučující Nj