Ve čtvrtek 21. 9. 2017 jsme si my, třída sekunda A, zpříjemnili den exkurzí do rodného kraje naší skvělé paní učitelky. U gymnázia jsme se sešli před osmou hodinou ranní a krátce nato odjeli. První zastávka byla u menhiru Kamenný pastýř, kousek od obce Klobuky.

(Menhir = kamenný blok svisle zasazený do země.) Po pár fotkách jsme nasedli do autobusu, který nás zavezl na Peruc. Tam jsme si prohlédli Boženinu studánku, její nedaleký pramen a Oldřichův dub. Oldřich s Boženou se zde údajně prvně sešli. Znovu jsme pořídili snímky a autobus nás zavezl na státní zámek Libochovice. Po prohlídce nádherného barokního zámku jsme si samostatně prošli ohromující zámeckou zahradu. Předposlední zastávka Roudnice nad Labem se mnohým z nás zajisté zalíbila. Paní učitelky nám daly volno, a proto se za malou chvíli celá sekunda A řítila roudnickými ulicemi. Někdo považoval za vhodné nakoupit zásoby na zpáteční cestu autobusem, někdo šel rovnou do restaurace či cukrárny a někdo jen odpočíval ve stínu stromů. Po hodině klidu nás čekal "vrchol" dne - výšlap na horu Říp. Po zdolání hory jsme si odpočinuli na kopci, opět se vyfotili, koupili suvenýry a pak jsme putovali zpátky do Plzně. Myslím, že tento den byl jeden z nejlepších školních dnů.

Tereza Temniaková, sekunda A