14.jpg

V měsíci říjnu se s námi můžete zúčastnit následujících akcí...

6. 10. - 8.30-10.00 - „A Nut from Arizona“ - divadelní představení v Aj, Papírna Plzeň - 1. B, KIA, KIB - 90 studentů - Mgr. Čermáková, Mgr. Eretová, Mgr. Jindřichová, Mgr. Vachovcová

9.10. - 4.-7.h - Spalovna Chotíkov, Plzeň - SA - Mgr. Brichtová, Mgr. Kořínková

9.10. - 2.-3. h - S Tebou o Tobě, uč. P16 - PA - Mgr. Kloudová

13.10. - 4.-6. h - Etologie v ZOO Plzeň - TB - Mgr. Šedivá, Mgr. Myslíková

16.-20. 10. - Výměnný pobyt Regensburg-Plzeň, Plzeň - Výběr sexty, 2. ročníky. - Mgr. Walterová, Mgr. Hrušková

17.10. - Vybíjená, tělocvična MG - prima-kvarta - Mgr. Provodová, Mgr. Pavlíček

19.10. - dopoledne - Divadlo „3x über Liebe“, Radovánek, Pallova ul., Plzeň - 3. a 4.ročníky, sexta A, septimy, oktávy - Mgr. Walterová, Mgr. Vyčítalová

19. 10. - 1. h - Pobavme se o alkoholu, uč. 124 - TA - Mgr. Kloudová

20.10. - 5. - 6. h - Výukový program - Česká řeka, ZOO Plzeň - PA - Mgr. Kloudová, Mgr. Myslíková

20. 10. - 1.-2. h - S Tebou o Tobě, uč. P16 - PB - Mgr. Kloudová

20. 10. - 2. h - Pobavme se o alkoholu, uč. P03 - TB - Mgr. Kloudová