12.jpg

Student septimy B Vítek Beran je už po celé škole znám svým zájmem o fyziku a úspěchy na všech možných fyzikálních soutěžích.

Letos si troufl i na fyzikální olympiádu nejvyšší kategorie A. V krajském kole se umístil na 1.-2.místě a v celostátním kole obsadil krásné 23. místo z 50 zúčastněných. A to ho v dubnu ještě čeká klání ve fyzikální olympiádě ve své kategorii - kategorii B.

Dne 18. 2. 2017 se spolu se studenty gymnázia z Havlíčkova Brodu zúčastnil 11. ročníku československé soutěže FÝKOSÍ FYZIKLÁNÍ, kterou vyhráli.
Za zmínku stojí ještě 2. místo ve slovenské soutěži FKS v zimním semestru a 3. místo v elitní soutěži FX, která má obtížné a dlouhé úlohy pro opravdu motivované řešitele.

Dále studuje velmi náročný fyzikální CTY Online kurz AP Physics 2 organizovaný americkou univerzitou Johns Hopkins, který bude zakončen složením celosvětově uznávanou AP zkouškou.

Jeho zájem o fyziku zasahuje i do jeho mimoškolních aktivit. Sám nám k tomu ještě napsal:

"V listopadu proběhl již třetí ročník fyzikální mezinárodní soutěže vyhlašované ústavem fyziky prestižní Princetonské univerzity - Princeton University Physics Competition (PUPC). Jedná se o týmovou soutěž, jejímž cílem je během týdne vypracovat vlastní práci na zadaná studijní témata. V letošním ročníku to byly plazma a entropie spojená se statistickou fyzikou. Soutěž je koncipovaná tak, že jsou týmu poskytnuta zadání, obsahující části teorie, na kterých jsou pak založeny obtížné úlohy. V oblasti plazmy bylo naším cílem zejména kvantitativně popsat vlny v plazmatu a pak vypracovat numerické simulace, v oblasti entropie bylo cílem vybudovat celou moderní termodynamiku pouze na základě znalosti definice informační entropie. Obě oblasti byly matematicky extrémně náročné, bylo však povoleno použít libovolný software, který nám práci mnohdy ulehčil. Náš tým byl složen z účastníků soustředění Táňa, které Fyzikální olympiáda organizuje pro své nejlepší účastníky. Celkově byl náš tým složen ze studentů čtyř různých gymnázií v ČR. Po týdnu obrovské dřiny se nám podařilo dokončit všechny úlohy a napsali jsme v angličtině třicetistránkovou práci, kterou jsme do Princetonu odeslali.

Proces opravy probíhal celé tři měsíci, na jejich konci jsme se však dozvěděli báječnou zprávu. Náš tým, pojmenovaný FYKOS, získal v oblasti plazmy Čestné uznaní (Honourable mention) a v oblasti entropie se nám podařilo získat třetí místo a tím bronzovou medaili. V celkovém součtu bodů jsme se umístili na třetím místě z týmů pocházejících z celého světa."

Srdečně gratulujeme a držíme palce do dalších fyzikálních klání.

Za všechny fyzikáře Mgr. Alena Hálová