14.jpg
Organizace vyučování po částečném ukončení distanční výuky

Plán pro středu, čtvrtek a pátek (25.-27. 11. 2020)
Maturitní ročníky nastupují ve středu 25. 11. 2020 do prezenční výuky podle platného rozvrhu a budou umístěny do následujících tříd (každá třída má vyčleněné 2 učebny pro případ dělené výuky jazyků, cvičení apod.):

4. A - 118, 119
4. B - 124, 125
OKA - 114, 116
OKB - 214, 215

Semináře
Středa - 6.-7. h - SBi (Kloudová) – 214, SBi (Horská) – 215, TlNj (Šobrová) – 124, SM2 (Vastl) – 116, ZEP (Matějková) – 114
Čtvrtek - 8.-9. h – ZEP (odborný supl) – 118, ReAJ (Babčaníková) – 119, TlNj (Šobrová) – 124, SCH (Sýkorová) – 125, SZ (Pavlíček) – 114, SM1 (Štejrová) – 116, LitS (Lisková) – 214
Pátek - 6.-7. h – SVS (Tesař) – 114, SIvt (Hošek) – 308, SCh (Brichtová) - 125

výuka bude probíhat výlučně ve stanovených třídách, přesuny, a to ani do laboratoře, nebudou možné
vstup do školy je studentům umožněn od 7.30 h za podmínky desinfekce rukou a plného zakrytí dýchacích cest, šatny budou prozatím volně přístupné
pohyb studentů během přestávek bude omezen pouze na nejnutnější případy, studenti by měli mít věci na výuku při sobě, nikoli korzovat každou přestávku do šaten, na chodbách se budou studenti pohybovat pouze za dodržení pravidel 3 R, konzumace nápojů a jídla pouze v učebně a pouze o přestávce či pauze stanovené vyučujícím během vyučovací hodiny
- každý student bude mít k dispozici min. 3 roušky, které bude pravidelně měnit, popř. respirátor
- na každém patře bude rozmístěn min. jeden stojan s dezinfekcí, taktéž třídy a toalety budou podobně vybaveny včetně různých druhů mýdel, utěrek apod.
- ve škole bude během dne prováděn dvojí úklid - klasický a dezinfekční, po zakoupení další techniky se počítá i s ionizací místností
- hodiny tělocviku odpadají
stravování bude probíhat ve stejném režimu jako před uzávěrou školy - v jídelně do vyčerpání volných míst označených křížkem, poté v učebnách P22 a P25. Obědy budou poskytnuty po dobu prvních 3 dnů pouze studentům maturitních ročníků.
objednání obědů je možné do úterý 24. 11. 2020 do 12.00 h, do konce týdne bude pouze jeden jediný pokrm, od dalšího týdne obvyklý výběr ze 2 jídel. Při objednávce jídla lze stoprocentně spoléhat na přihlášení v rámci internetové stránky strava.cz, nikoli v aplikaci (zde alespoň dříve platila standardní doba přihlášení ke stravování v minimálním předstihu 48 h).

Oznámení - 2. listopadu 2020

Vedení Masarykova gymnázia oznamuje, že se dle nařízení vlády škola uzavírá na neurčito - sledujte prosím sdělovací prostředky, náš web a sociální sítě. Případné podněty, problémy, žádosti apod. prosím směřujte na e-mailovou adresu: .