11.jpg
Pověřenec GDPR

Jmenování a kontakt na pověřence GDPR pro naši školu je k dispozici zde.

Přijímací řízení

Záležitosti, které souvisejí s přijímacím řízením vyřizujeme na ředitelství školy i mimo úřední hodiny - v pracovních dnech 7.30-15.00 hodin.

Informace k adaptačním kurzům pro budoucí primy a 1. ročníky najdete zde.

Primy dostanou učebnice v pondělí 3. září 2018.
Burza učebnic pro 1. ročníky se bude konat ve středu 27. června 2018 od 8 h - více zde.

Informace ke školní jídelně a ubytování najdete zde.

Dopravní podniky - MHD - potvrzení o studiu pro Plzeňskou kartu se provádí elektronicky v posledním srpnovém týdnu - konkrétní dny a čas budou upřesněny.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2018 pro osmileté a čtyřleté studium jsou k dispozici zde.

Možné kombinace cizích jazyků pro přijaté žáky:

   ŠVP - Jazykovým vzděláním...
   ŠVP - Všestranným vzděláním...
   Prima A
   1. skupina - Aj-Nj nebo Aj-Fj
   2. skupina - Nj-Aj
   Prima B
   Aj-Nj nebo Aj-Fj nebo Aj-Rj nebo Nj-Aj    
   1. A
   1. skupina - Aj-Nj nebo Aj-Fj
   2. skupina - Nj-Aj
   1. B
   Aj-Nj nebo Aj-Fj nebo Aj-Rj nebo Nj-Aj   

První jazyk je tzv. hlavní s vyšší hodinovou dotací. U třídy prima A a 1. A bude vždy v jedné skupině hlavním jazykem angličtina a v druhé němčina. Zařazení do jazykové skupiny u všech tříd bude provedeno na základě převažujícího zájmu žáků a rozřazovacích testů.