12.jpg
Charitativní sbírka Květinový den - změna

Charitativní sbírka Květinový den neproběhne v plánovaném termínu (v květnu), ale vzhledem k současné situaci ji organizátor překládá na náhradní termín 30. září 2020. Vše ostatní je beze změny, s přihlášenými studenty se počítá.

Zrušení letošních pobytů v Regensburgu a Straubingu

Vedení Masarykova gymnázia informuje účastníky výměnných pobytů do Regensburgu a Straubingu o zrušení letošních pobytů v rodinách ve zmíněných městech z důvodu aktuální pandemické situace v obou zemích.

Program výměn bude pokračovat v příštím školním roce ve stejném personálním složení, naši studenti (letošní účastníci) odcestují podle předběžné dohody do Německa až v červnu 2021. Teprve od školního roku 2021/2022 se rozběhnou výměnné pobyty ve standardní formě (podzim/jaro).

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy doporučuje

Vedení školy doporučuje studentům a zákonným zástupcům pravidelně sledovat stránky relevantních institucí jako MŠMT, Cermat, KÚ PK, ČŠI, aj., kde lze nalézt nejaktuálnější informace.

Z novinek upozorňujeme na zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který vyšel ve Sbírce zákonů.

V současné chvíli probíhá na MŠMT příprava prováděcích vyhlášek. Po jejich vydání Vás budeme informovat o konkrétních organizačních a technických podrobnostech. Do té doby, prosím, mějte trpělivost.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Zrušení letního sportovního kurzu na Lipně

Vzhledem k aktuální koronavirové situaci ruší vedení Masarykova gymnázia s
definitivní platností organizaci letního sportovního kurzu na Lipně.
Zaplacené zálohy se vrátí plátcům, ostatní zájemci zálohy již platit
nebudou.

Děkujeme za pochopení.

Změna termínu zájezdu do Alsaska

Zájezd do Alsaska byl přesunut na termín 13.-16. října 2020.

Zrušení jarní exkurze do Itálie

Exkurze do Itálie, která se měla konat v termínu 14.-20. 4. 2020, se z důvodu epidemie koronaviru neuskuteční. Jednáme s cestovní agenturou o posunutí zájezdu na podzimní termín (říjen 2020). Mgr. Jaromír Páník

Informace ke zkoušce DSD I 2020

Více informací zde.

VÝZVA - příští rok oslaví naše škola 100 let od svého založení

Byla naše škola vaší alma mater? Chtěli byste se podílet na doplňování její stoleté historie? Pokud ano, zašlete nám nebo přineste materiály ze života školy, o které byste se chtěli podělit. Děkujeme.