14.jpg
Hliník 2017

Tradiční sběr drobného obalového hliníku proběhne letos od 3. 4. do 21. 4. 2017.
Hliník noste do kabinetu biologie. Peníze za vykoupený hliník poputují do plzeňské ZOO.
Nejlepší sběrači z řad studentů i učitelů budou odměněni! Mgr. Monika Korčáková

Informace k DSD I

V týdnu od 28. do 31. 3. 2017 proběhnou ústní zkoušky - odkaz na web se soubory modelových sad DSD I - zde.

Přijímací zkoušky

Upozornění pro zákonné zástupce uchazečů o studium:
V řádných a náhradních termínech přijímací zkoušky je mezi konáním jednotné zkoušky z matematiky a z českého jazyka přestávka cca 90 minut. Uchazeči mohou zůstat ve třídě – pedagogický dozor bude zajištěn. Pokud uchazeč v době přestávky opustí školní budovu, přejímá za něj právní odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete v prezentaci zde.