10.jpg
Astronomická olympiáda

Prezenční část astronomické olympiády pro kategorie GH, EF, CD proběhne v pátek 23. 3. v uč. 124 dle rozpisu. NEZAPOMEŇTE přinést vypracovanou domácí část krajského kola.
Mgr. Vlasta Nováková